Hervorming Raad van State op agenda superministerraad

(tijd) - De hervorming van de Raad van State staat vrij onverwacht op de agenda van de bijzondere ministerraad voor Justitie en Binnenlandse Zaken van 30 en 31 maart. Het hoogste administratief rechtscollege verdrinkt in het hoge aantal dossiers van asielzoekers, wat de werking van het hof aanzienlijk vertraagt. En dat wil de regering verhelpen. Het kernkabinet keurde gisteravond de agenda van de ministerraad goed.