Advertentie
Advertentie

Hervorming secundair onderwijs dreigt besparingsdoel te missen

(tijd) - De hervorming van het secundair onderwijs, waarover minister Luc van den Bossche vanaf vandaag opnieuw discrete gesprekken voert, dreigt haar besparingsdoel voorbij te schieten. De hervormingsplannen die ter tafel liggen, zouden de Vlaamse overheid op korte termijn 3 tot 4 miljard frank per jaar extra kosten, daar waar het de bedoeling is dat het secundair onderwijs enkele miljarden bespaart die naar het basis- en hoger onderwijs zouden worden overgeheveld.Na drie weken onderbreking - Van den Bossche bereisde intussen Cuba en Zuid-Afrika - hervat de minister van Onderwijs vandaag het overleg over de hervorming van het secundair onderwijs. Hij voert daarover afzonderlijke gesprekken met de vakbonden, de onderwijskoepels en de drie 'traditionele' partijen (CVP, SP en VLD).