Advertentie
Advertentie

Hervorming sociale zekerheid kost in eerste fase 11,5 miljard

(tijd) - De toenadering van de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen kost in een eerste fase 11 tot 11,5 miljard frank. Dat blijkt uit het eindrapport van de werkgroep-Cantillon. De zelfstandigen mogen rekenen op verbeteringen op het vlak van kinderbijslag, arbeidsongeschiktheid en gezondheidskosten. Maar ook de werknemers krijgen enkele miljarden toegestopt.