Advertentie
Advertentie

Hervorming sociale zekerheidin eerste fase erg beperkt

(tijd) - De gelijkschakeling van het sociaal statuut tussen werknemers en zelfstandigen beperkt zich in een eerste fase waarschijnlijk tot de gezondheidszorg en de kinderbijslag. Dat kon gisteren in politieke en vakbondskringen worden vernomen na de installatievergadering van de topambtenarenwerkgroep die zich over het probleem moet buigen. In november wordt hun rapport verwacht.