Hervorming vennootschapsbelasting maakt einde aan "fiskale fusie'

(tijd) - De beperkte hervorming van de vennootschapsbelasting zal steunen op drie belangrijke herschikkingen van de fiskale uitgaven. Eerst en vooral wordt er gesleuteld aan het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI). Er komt ook een wijziging van het stelsel van de meerwaarden en ten slotte zal de aftrekbaarheid van vroegere verliezen in het kader van een fusie onmogelijk gemaakt worden. Exit dus fusies á la Acec - Union Minière.