Hervormingen dreigen onwerkbaar compromis te worden

(tijd) - De structuur in Nederland van de openbare televisie met zijn omroepver enigingen wordt grondig gereorganiseerd. Als de staatssecretaris voor Media, Medy Van der Laan (D66) haar slag thuishaalt, krijgen de programma-aanbieders vanaf 2008 enkel nog voor een beperkt aantal basisopdrachten een gegarandeerd budget, en moeten ze concurreren met de privé-markt. Hoogleraar mediabeleid Jo Bardoel spreekt over een 'onwerkbaar compromis'.