Advertentie
Advertentie

Hervormingsplan Toerisme Vlaanderen krijgt tegenwind uit vele richtingen

(tijd) - De commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden van het Vlaams Parlement bijt zich vandaag, donderdag, in het ontwerpdecreet over de hervorming van Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse regering wil de opdracht van de openbare instelling beperken tot de toeristische promotie en haar vergunnings-, subsidiërings- en inspectietaken overdragen naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De hervorming is omstreden. Sommigen vrezen dat de versnippering van het toeristisch beleid nefast zal zijn voor de sector. Anderen beweren dat het er minister-president Van den Brande alleen om te doen is zijn greep op het toeristisch beleid te vergroten.Sinds de regionalisering van het toeristisch beleid, in 1980, heeft Vlaanderen een eigen Commissariaat-Generaal voor Toerisme, waarvan de naam eind 1995 gewijzigd werd in Toerisme Vlaanderen, en een Vlaamse Adviesraad voor Toerisme.