Advertentie
Advertentie

Hervormingsvoorstel sociale zekerheid dwarsboomt Bush

WASHINGTON (reuter) - Republikeinse afgevaardigden vielen hard uit tegen een voorstel van de demokratische senator Daniel Moynihan, dat een belangrijke verlaging inhoudt van de bijdragen tot de sociale zekerheid. In de sociale sektor bestaat momenteel een groot overschot, inzonderheid voor het ouderdomspensioen. Dit surplus kompenseert in belangrijke mate het deficit van de gewone begroting.