Herwerkte Bazel II-normen voor begin mei

(reuters) - De derde en waarschijnlijke definitieve versie van de Bazel II-normen worden begin mei vrijgegeven. Dat meldde Patricia Jackson, adviseur van de Bank of England en lid van het Bazel-comité voor bankentoezicht. Dat Bazel-comité werkt sinds 1998 aan de Bazel II-normen, die de minimum kapitaalvereisten voor de banksector vastleggen. Het doel is de hoeveelheid kapitaal die een bank opzij moet zetten voor een krediet, beter te laten aansluiten bij het risicoprofiel van de kredietnemer.Bazel II wordt de meest complexe regelgevende verandering in decennia voor de financiële sector. De nieuwe normen vervangen de oude, rigide richtlijnen uit 1988, die synoniem geworden zijn met de Bazel-norm van 8 procent. Volgens Jackson zal de derde versie in vergelijking met de vorige versies geen grote wijzigingen meer bevatten.Veel bankiers wachten met spanning op de resultaten van de derde en laatste testronde van de normen. Nogal wat bankiers uitten kritiek op de complexe rekenbladen en de lijvige handleiding die ze vanuit Bazel kregen opgestuurd.De Bazel II-normen werden van oktober tot eind december vorig jaar uitgetest door 250 banken uit 50 landen. Voor veel banken ging het om de eerste test met de nieuwe normen. Na publicatie van de derde versie krijgen de banken opnieuw de gelegenheid opmerkingen te formuleren tijdens een consultatieronde. Het Bazel-comité hoopt het nieuwe akkoord eind 2003 rond te hebben.