Het afbrokkelende comfort van de Nederlandse kunstenaar

(tijd) - Dinsdag 21 september wordt D-day voor de Nederlandse kunstsector. Op die dag presenteert Medy van der Laan, staatssecretaris van Cultuur, haar Cultuurnota 2005-2008. De sector leeft in angst en onzekerheid sinds de Nederlandse regering aangekondigd heeft dat ook de cultuursector de besparingsdans niet zal ontspringen. De voorbije dagen zwelde de kritiek op de op zichzelf teruggeplooide kunstsector voort aan. 'Er wordt te weinig Europees gedacht in de Nederlandse kunstwereld', zegt de Nederlander Johan Simons, die in 2005 het Publiekstheater in Gent onder zijn hoede krijgt.