Het afsluiten van de vereffening van een vennootschap (2)

In een vorige bijdrage (OndernemersTijd 22 december) bespraken we de figuur en het statuut van de vereffenaar. Deze week behandelen we zijn taken en mogelijke aansprakelijkheid. De vereffenaar loopt een vaak onderschat risico. Bij de realisatie van activa en de aanzuivering van de passiva moet de vereffenaar bijzonder omzichtig te werk gaan. Onbetaald gebleven schuldeisers kunnen de vereffenaar tot vijf jaar na het afsluiten van de vereffening persoonlijk aansprakelijk stellen. Na de aanzuivering van de schulden keert de vereffenaar de resterende activa, het liquidatiesaldo genoemd, uit aan de aandeelhouders. Deze uitkering ondergaat een bijzonder belastingregime.