Het akkoord over de Vlaamse executieve

Het akkoord dat gisteren tussen de kristendemokratische en socialistische partijen en de Volksunie bereikt werd over het probleem van de samenstelling van de executieven maakt de weg vrij voor onderhandelingen ten gronde over het toekomstig regeerakkoord. De uitvoering van het akkoord hangt tegelijk af van de resultaten van de komende gesprekken over de staatshervorming. Gezien het belang van het akkoord, volgt hieronder de integrale tekst.