HET AKKOORD VAN EVIAN?John Paul Rathborne

De staatshoofden en regeringsleiders van de zeven rijkste industrielanden plus Rusland, kortweg de G8, ontmoeten elkaar dit weekend in het Franse Evian. Het aanzwengelen van de economische groei is een topprioriteit van de bijeenkomst. Maar op de achtergrond eist de aanhoudende daling van de dollar de nodige aandacht op. Niemand in Europa of de VS lijkt zich grote zorgen te maken over de snelle depreciatie van de dollar. Misschien komt dat omdat de euro al bij al toch maar ongeveer rond zijn introductiekoers noteert. Weinig beleggers verwachten hierover een belangrijke verklaring van de G8-top. Natuurlijk zijn wereldomspannende valuta-afspraken al sinds het eind van de jaren tachtig uit de mode geraakt. Maar als de recente zwakke positie van de dollar het begin is van een jarenlange trend, zoals velen denken, is het helemaal niet uitgesloten dat de roep om een gecoordineerde actie almaar luider klinkt. Vergezocht, zegt u? Laten we even achterom kijken. In 1985 kondigden de vijf leidende westerse landen in het Plaza Hotel in New York aan dat ze tussenbeide komen om de dollar te verzwakken. Dat was zo succesvol dat ze drie jaar later in het Louvre hetzelfde deden, maar deze keer om de dollar op te krikken. Hetzelfde patroon zien we vandaag. De Amerikaanse en de Europese Centrale Bank grepen in september 2000 in om de val van de euro te stuiten, zoals nu blijkt met resultaat. Als de geschiedenis zich herhaalt gaan beleggers de dollar naar een niveau duwen dat een nieuwe respons zal uitlokken. Het is daarbij een voordeel dat de economische diplomatie nog niet aangetast is door het in elkaar stuiken van het multilateralisme uit de politiek. De keerzijde van de medaille is dat de VS mogelijk niet genoeg geven om de neergang van de dollar. Een zwakke dollar heeft onmiskenbaar handelsvoordelen voor het land en de nettoschuld van de VS zakt. In die omstandigheden kan er moeilijk een consensus ontstaan om de dollar te ondersteunen, temeer omdat de Aziatische munten door hun koppeling aan de dollar geen hinder ondervinden van de situatie. Maar dat is de huidige situatie. Als de pijn van de zwakke dollar verder om zich heen grijpt, neemt de druk om iets te doen toe. Het is nog te vroeg om een Evian-akkoord te verwachten. Maar het komt mogelijk wel dichterbij.