Advertentie
Advertentie

Het ambtenarenstatuut bestaat niet

Het ambtenarenstatuut bestaat niet. Elke overheidsdienst kent zijn eigen statuten. De ambtenaar wordt benoemd door de overheid en doorloopt in uitgetekende loopbanen. De socialezekerheidsregels zijn verschillend, onde rmeer het pensioen van de ambtenaar kent een andere grondslag en filosofie. De beloning van de ambtenaar verloopt via rigide weddenschalen, die weinig ruimte laten tot beleid.