Het andere Amerika

In de reisverhalen uit 'Across an Inland Sea' schrijft de Amerikaanse medievist Nicholas Howe op ontroerende wijze over onmogelijke oorden als Buffalo en Columbus of de staten Nebraska, Wyoming en Oklahoma. Die poetische evocaties geven ons een even onvermoede als intrigerende kijk op 'het andere Amerika', een braakland van post-industriele kommer en troosteloze spooksteden, waar het verstrijken van het jaar wordt afgemeten aan de footballwedstrijden van het plaatselijke universiteitsteam.Birger Vanwesenbeeck