Het architecturale sluitstuk van de staatshervorming

(tijd) - Wie, de spreekwoordelijke baksteen in de maag indachtig, ooit heeft 'gebouwd', vergeet nooit de dag waarop de nieuwe woonst werd betrokken. Ongeveer dat gevoel overvalt dit weekeinde de 124 leden van het Vlaams Parlement, die met veel feestgedruis en mediavertoon eindelijk bezit kunnen nemen van hun eigen huis - het architecturale sluitstuk van de staatshervorming, zoals parlementsvoorzitter Norbert de Batselier het noemt.Vijfentwintig jaar lang hebben achtereenvolgens de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de Vlaamse Raad en - sinds nog maar enkele weken - het Vlaams Parlement vergaderd in het Paleis der Natie, het neoclassicistische gebouw dat keizerin Maria Theresia liet optrekken als zetel voor de Raad van Brabant en waar sinds 1830 de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat bijeenkomen.