Het atheïsme door de eeuwen heen

(tijd) - Het atheïsme is een vlag die vele ladingen dekt. Dat blijkt duidelijk uit de lectuur van 'De geschiedenis van het atheïsme', het meest recente boek van professor Hubert Dethier (Vrije Universiteit Brussel). Een eenvormige definitie van het atheïsme bestaat niet. Elke eeuw heeft een andere definitie van wat atheïsme is of zou moeten zijn. Voor de Grieken en de Romeinen waren atheïsten mensen die het heidense veelgodendom (polytheïsme) verwierpen en vervingen door het geloof in slechts één god (monotheïsme). Daarom werden christenen en joden ook vaak atheïsten genoemd. Dit betekent echter niet dat de klassieke Oudheid geen denkers kende die het geloof in een God 'als een eigen werkelijkheid buiten mens en wereld' verwierpen. Zo iemand was bijvoorbeeld de Griekse filosoof Democritus.