Advertentie
Advertentie

Het Atoom

Herinnert u zich nog Nicholaas Negroponte, de man die elk jaar zo rond deze tijd opduikt in de vorm van een boekje waarin het voorbije jaar wordt voorspeld? De man die onsterfelijk werd door te stellen dat atomen er niet meer toe doen en alleen bytes en bits de nieuwe media zullen overheersen, vormgeven en ook van hun vormen ontdoen? Weet je nog hoe indertijd de heer Negroponte in Willy De Nerdt een hevig verdediger vond in onze smartkaartersclub? En hoe daar bij de beenhouwer over werd gestemd bij wijze van tombola? Welnu, Boer Pee herinnerde zich dat deze week wél.