Het axioma van De Man

Het Vlaams Belang blijkt dan toch een partij als een andere, althans wanneer het gaat om interne tegenstellingen, spanningen en conflicten. Sinds het Hof van Cassatie, in november vorig jaar, de veroordeling van drie satellietverenigingen van het Vlaams Blok bevestigde en het Blok zich transformeerde tot Belang, loopt de partij geregeld zichzelf voor de voeten.