Het Baskische echtpaar: van contradictie naar paradox

Uit recente uitspraken (zowel in het parlement als in de media) omtrent de zaak van de uitlevering van een Baskisch echtpaar aan Spanje, blijkt nog eens hoe weinig begrip wordt opgebracht ten opzichte van een typische situatie waar twee rechten mekaar bestrijden. Reductionistisch wordt geoordeeld dat het recht van het Baskische echtpaar in conflict komt met het beweerde onrecht aangericht door het 'raison d'état'. De minister van Justitie zou het 'raison d'état' hebben laten prevaleren op het individuele recht van het Baskische echtpaar. Hij zou geblunderd hebben.