Het bedrag dat een gek ervoor wil betalen

(tijd) - Waarde, dat is wat een verdomde gek wil betalen ('value is what a damned fool wants to pay for it): dat axioma wordt iedere student economie al jaar en dag ingelepeld. Zeker in het geval van Belgacom is de inschatting van een bod niet evident. Hoe bepaal je bijvoorbeeld de premie die een kandidaat wil betalen omdat Belgacom de huisleverancier is in Brussel, het hart van de Europese Unie? Vijftig tot zestig miljard is een redelijke prijs voor 49,9 procent van Belgacom, zo wordt gefluisterd. Maar in welke mate houdt die raming rekening met pensioenlasten en toekomstige afvloeiingen?Niet onbelangrijk voor de prijs is de 'timing' van de emissie. Waarnemers merken op dat de regering één of twee jaar geleden voor Belgacom beduidend meer had kunnen krijgen: men had toen nog langer kunnen profiteren van de monopoliepositie. Participaties in grote operatoren liggen vandaag minder goed in de markt. De plaatsing van de tweede schijf van het Nederlandse KPN, in oktober van dit jaar, was minder indrukwekkend dan de eerste van vorig jaar.