Advertentie
Advertentie

Het bedrijfsgebouw uit de vennootschap halen: keuze uit vele varianten

Als de bedrijfsleiding het onroerend goed dat voor de bedrijfsexploitatie wordt gebruikt uit de werkvennootschap wil halen, kan dit gebeuren door dit pand onder te brengen in een andere vennootschap of door het te laten toekomen aan de particuliere aandeelhouders. Beide doelstellingen kunnen via verschillende wegen bereikt worden: elke weg heeft zijn eigen fiscale implicaties.Vooreerst kan het onroerend goed toebehorend aan een vennootschap op een van de volgende manieren ondergebracht worden in een afzonderlijke vennootschap: