Advertentie
Advertentie

Het begrip 'mainstream jazz' werd midden jaren vijftig van vorige eeuw

Het begrip 'mainstream jazz' werd midden jaren vijftig van vorige eeuw gelanceerd door de Engelse criticus Stanley Dance. Die intimus van Duke Ellington en vele andere grote figuren uit de vroegste tijden van de jazz was een conservatief in de beste betekenis van dat woord. Hij wilde het beste van het verleden bewaren en toetsen aan de verworvenheden van de oprukkende tijd. Met de term 'mainstream' bakende hij mooi het terrein af waarop de iets ouder geworden helden van de swingjaren zich toen bewogen.