Het belang van milieufactoren is wél in cijfers uit te drukken

Lange tijd leken de milieuparameters ecologisch en economisch haast onmogelijk te meten. Daarin komt stilaan verandering. Er worden bedrijven kwantificeringsmethoden aangereikt waarmee ze factoren met een vrij grote precisie tegen elkaar en samen met elkaar kunnen afwegen. Het resultaat kan een handige quotering zijn, die zowel de bedrijfsleider als de buitenwereld meteen begrijpt, als die het referentiekader kent. Het is echter geen wondermiddel en de perfecte formule bestaat niet.HET PROBLEEM begint al bij het milieubewust ontwerpen van producten. Hoe kiezen tussen mogelijke milieuvriendelijke oplossingen? Er ontbreekt een 'eenduidige maat' voor de milieubelasting. Om daaraan een mouw te passen vertrouwden Philips, Nedcar, Océ en Schuurink in Nederland het Eco-indicatoronderzoeksproject toe aan PRé Consultants, een Nederlands milieuadviesbureau. Het project kreeg de ondersteuning van het Nationaal Onderzoeksprogramma Hergebruik van afvalstoffen (NOH). PRé Consultants beweert nu dat de Eco-indicator wereldwijd de meest gebruikte software voor levenscyclusanalyses en ecologisch productontwerpen is. Hij weegt de milieueffecten aan de hand van een honderdtal indicatoren voor belangrijke materialen en processen, wat de milieuresultaten kwantificeerbaar en onderling vergelijkbaar maakt.