Het beleg van Wenen Kris Van Haver

De start van de toetredingsonderhandelingen met Turkije kan in Europa rekenen op weinig enthousiasme. Referenda hebben het geloof in de Europese toekomst uitgehold. Peilingen bij de publieke opinie wijzen op een groeiende afkeer van Turks EU-lidmaatschap. En meer en meer politici laten zich meedrijven op de golven van goedkoop populisme door telkens nieuwe voorwaarden te verbinden aan de oude belofte dat Turkije gesprekken met Europa mag beginnen.