Advertentie
Advertentie

Het Belgisch democratisch deficit

'Het Parlement moet hierbij volop haar rol kunnen spelen, niet alleen naar aanleiding van de bespreking en de goedkeuring van de begroting 1997, maar tevens in de opvolging en de bekrachtiging van de genomen maatregelen in uitvoering van deze wet. Het laatste woord zal dus aan het Parlement toebehoren.'