Advertentie
Advertentie

Het Belgische monster van Loch Ness zal ooit weer opduiken

(tijd) - 'De fusie van Tractebel en Electrabel is het Belgische monster van Loch Ness. Het idee duikt nu en dan op, maar is nog nooit ernstig bestudeerd', zei Tractebel-topman Philippe Bodson op de algemene vergadering. Nochtans zou een fusie van beide bedrijven een krachtiger onderneming moeten opleveren, zoals de vereniging van de kaderleden van de Tractebel-groep aan haar topman schreef. Maar door de (ongewenste) verwatering van de meerderheidsparticipatie van de Franse nutsgroep Suez Lyonnaise des Eaux is de fusie onbespreekbaar. De hamvraag is hoelang Suez een studie naar voor- en nadelen van een fusie kan tegenhouden. Het monster zal ooit weer opduiken. Op 1 juli zou het woord 'fusie' nochtans moeten zijn gevallen op het strategisch comité van Tractebel. De vereniging van de kaderleden van de Tractebel-groep stuurde immers begin april een brief naar Philippe Bodson, waarin ze hun ongerustheid uiten over de operationele autonomie van Tractebel, die ze als een essentieel element in het succes van de onderneming beschouwen. Op de algemene vergadering vroeg een woordvoerder van de vereniging vervolgens dat een 'fusie van Tractebel en Electrabel zou worden bestudeerd, zodat de transformatie van Tractebel in een sterke industriële groep kan worden afgewerkt.' Hij zei tevens dat de directie heeft geantwoord dat de vragen van de kaderleden op de dagorde van het strategisch comité van 1 juli zijn gezet, wat door Bodson nog eens werd bevestigd.