Het Belgische politiek (on)vermogen

(tijd) - Er mag in dit land geen schandaal de kop opsteken, of er gaan stemmen op om politici te verplichten hun vermogen kenbaar te maken. Tot dusver zonder sukses. Alle pogingen in die zin strandden op het politiek onvermogen hierover een consensus te bereiken. De Agusta-affaire lijkt het dossier niettemin in een stroomversnelling gebracht te hebben. De politieke diskussie rond de oprichting van een vermogensregister voor politici kristallizeert zich rond een wetsvoorstel dat reeds op 1 juni vorig jaar bij het parlement werd ingediend door de SP'er Leo Peeters. Het voorstel heeft, naast de steun van de eigen partij, ook de steun van VLD en Agalev-Ecolo. In de zomer van vorig jaar leek het voorstel van Peeters nooit een meerderheid achter zich te zullen krijgen, wegens te vergaand. Door de Agusta-affaire zijn de politieke geesten evenwel geëvolueerd, ook in de partijen die het voorstel-Peeters niet mee ondertekend hebben. Zo hield gewezen PS-vice-premier Moureaux onlangs voor de RTBF een vurig pleidooi voor een vermogensregister. Volgens hem vormt het de enige mogelijkheid om tot een sluitende regeling te komen voor de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes