Het blijft wachten op de echte liberalisering van de energiemarkt

De energiemarkt liberaliseren kan pas indien er verschillende producenten van elektriciteit komen. Er is nood aan uitbreiding van de productiecapaciteit. Anders dreigen er binnen een paar jaar ernstige bevoorradingsproblemen op te duiken. Men zal de uitstap uit de kernenergie wel moeten herbekijken, stelt HERMAN DHOLLANDER.