Het boek als laboratorium

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werd het boek de inzet van een sociale, politieke en esthetische revolutie. Een nieuwe boekdrukkunst smeedde het boek om tot een snedig vehikel voor de promotie van de moderne sensibiliteit. Vooral in Rusland bleken avant-gardekunstenaars veel aandacht te hebben voor de mogelijkheden die deze nieuwe boekdrukkunst bood: fotografie, typografie en lay-out werden er op een indrukwekkende manier versmolten tot een krachtige synthese. Steven Humblet