Het boek van Ludo Wijckmans (Microsoft)

(tijd) - Ludo Wijckmans, directeur enterprise & partner group bij Microsoft Belgium Luxemburg, hecht veel belang aan het coachen en begeleiden van medewerkers. Inspiratie daarvoor vindt hij in twee boeken: 'Now, Discover your Strengths' van Marcus Buckingham en Donald Clifton, en 'How would you move Mount Fuji. Microsoft's Cult of the Puzzle' van William Pound-stone.