Het brede spectrum van het kollektief aanvullend pensioen

In zijn onderzoek naar de budgettaire- en verdelingsaspekten van het aanvullend pensioenstelsel in het kader van de beroepsgebonden sociale voordelen beperkte Philip Neyt zich niet tot de twee best gekende takken van het stelsel, met name de groepsverzekering en de pensioenfondsen. Hij vergaarde ook belangwekkende informatie over sektoriële aanvullende pensioenvoorzieningen zoals de Fondsen voor Bestaanszekerheid (FBZ), ook aangeduid als formele bestaanszekerheid, in tegenstelling dan tot de informele bestaanszekerheid (de zgn. bestaanszekerheid zonder fonds). Ook de regeling van de buitenwettelijke voordelen in het kader van het KB 69 werd in het overzicht opgenomen.