Het Britse duopolie

(tijd) - De Britten waren het snelste om het voorbeeld van de Amerikaanse ATT-operatie te volgen. Maar de regering- Thatcher koos een eigen weg naar deregulering en liberalizering. Het kernpunt van haar beleid in het voorbije decennium was dat tenminste tot 1990 een "duopolie' zou gehandhaafd worden voor de uitbating van het Britse telefoonnet. Tot het begin van de jaren '80 zorgde het Britse Post Office voor alle telekommunikatie-diensten en -uitrustingen. Maar in het begin van de jaren tachtig werd het zogenaamde "duopolie-beleid' uitgestippeld. Dat duopolie bestaat uit twee Britse "PTO's' (public telecommunication operator): British Telecommunications (BT) en zijn konkurrent Mercury Communications Limited (MCL). Het is de bedoeling dat dit duopolie in november '90 geëvalueerd wordt.