Het Britse exploratie- en productiebedrijf Enterprise Oil rapporteerde voor het eerste halfjaar een winst die licht bov

Het Britse exploratie- en productiebedrijf Enterprise Oil rapporteerde voor het eerste halfjaar een winst die licht boven de verwachtingen uitkwam. Net als enkele andere oliebedrijven echter nam het de gelegenheid te baat om de verwachte productie voor 2001 neerwaarts bij te stellen. Hiermee neemt tevens de onzekerheid toe over het langetermijngroeipotentieel van het oliebedrijf. Is dit het einde van een decennium waarin Enterprise erin slaagde zijn oliereserves succesvol uit te breiden in het Noordzeegebied? Zo ja, dan zijn drastische strategische veranderingen zeker op hun plaats.