'Het Centrum voor Racismebestrijding leeft niet in een vacuüm'

(tijd) - 'Het Centrum voor Racismebestrijding leeft niet in een vacuüm. Wij evolueren mee met de maatschappelijke en politieke context', zegt Jozef De Witte, de nieuwe directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Na het arrest van het Gentse hof van beroep tegen drie VZW's rond het Vlaams Blok was de jongste weken vaak te horen dat het Centrum selectief te werk gaat in het bestrijden van discriminatie. De Witte pareert die kritiek.