Het Ceurboeck van Soniën

Naast de 110 boswachters en de negen houtvesters is Vlaanderen ook vijf woudmeesters rijk. De naam woutmeester duikt al op in het Ceurboeck van Soniën, een juridisch document waarin omstreeks 1300 het toen geldende gewoonterecht in het Middelnederlands werd vastgelegd.