Advertentie
Advertentie

Het derde onderwerp

(tijd) - De eerste week van 1999 zit erop. De wederzijdse wensen zijn uitgewisseld, de verwachtingen voor het nieuwe jaar uitgesproken. In de woorden die ministers tijdens de nieuwjaarsdrink tot hun kabinetsmedewerkers richtten, waren de naderende verkiezingen nooit veraf. Er is geen twijfel meer mogelijk: de lange eindspurt naar 13 juni is ingezet. Aan huisgevels preken grote affiches de blijde belfortboodschap. Campagneleiders ontvouwen hun electorale krijgsplannen. En tussendoor wordt een liberale kandidaat-senator overboord geworpen.Partijen en politici staan voor onontgonnen terrein. Voor het eerst in de geschiedenis ligt de datum van de verkiezingen onomstotelijk en onherroepelijk vast. Ingevolge de grondwetsherziening van 1993 kunnen de regionale parlementen niet voortijdig ontbonden worden. Het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap worden hoe dan ook op 13 juni verkozen, samen met de Belgische afvaardiging naar het Europees Parlement. Vervroegde verkiezingen zijn niet mogelijk.