Advertentie
Advertentie

Het dilemma van de voedselproductie

(tijd) - Binnen enkele decennia moet de voedselproductie verdubbeld zijn om de wereldbevolking voldoende te eten te geven. Nieuwe energievormen zullen de vraag naar biomassa en dus landbouwgrond nog doen stijgen en we worden om de oren geslagen met berichten over de teloorgang van planten- en diersoorten door verlies van hun natuurlijke leefomgeving. Bij dat alles staat de landbouw centraal. Als redder van de voedselproductie, als boeman van fauna en flora. Britse wetenschappers proberen in het vakblad Science met de schaarse empirische gegevens het dilemma scherp te stellen.