Het Ding De nietmachine

(tijd) - In een tijd dat computers zogezegd leiden naar een kantoor zonder papier staan er op bureaus nog altijd nietmachines om papier bij elkaar te houden. Het nietje vindt zijn oorsprong in 1841 toen Samuel Slocum een spijker door een stapel papier joeg.