het ding De oftalmoscoop

(tijd) - In ogen zie je veel meer dan droevige, verliefde of verwonderde blikken. Als een dokter naar je ogen kijkt, wil hij de spanning kennen, de vertroebeling aflezen of zelfs indicaties zoeken voor diabetes of hersenoedeem. Om ín het oog te kijken, gebruikt hij een oftalmoscoop.