Het ding handen

(tijd) - Handige Harry of twee kolenschoppen aan de armen? Voor de chirurg zijn de handen zijn belangrijkste instrumenten. Een machinerie die hij zelf niet heeft kunnen kiezen. Neurochirurgen oefenen jaren om hun handigheid in extreme behendigheid om te zetten. De handen sparen blijft daarbij geboden.