Advertentie
Advertentie

Het erg nabije Luxemburg

Ook in 1996 ontbraken de financiële affaires niet. De grootste was wellicht de heisa rond KB Lux, waarbij het Belgische gerecht plots beschikte over 300 dossiers van Belgische vennootschappen en personen die verdachte constructies hadden opgezet vanuit KB Lux. In België werd de 'haute finance' door elkaar geschud met de affaire-Assubel en kreeg de affaire-Stuyck haar beslag.