Het Europees Parlement is monddood, leve de 'hoge parlementaire raad'

STRAATSBURG (tijd) - In het Europese debat speelt nauwelijks enige parlementaire controle. Het Europees halfrond in Straatsburg wordt in de discussie over de toekomst van de Europese Unie bewust monddood gehouden en de meeste nationale parlementen oefenen nauwelijks controle uit op het Europees beleid van hun regering. Parijs gaat zelfs opnieuw werk maken van het idee om naast het Europees Parlement een nieuwe instelling te creëren, de 'hoge parlementaire raad', met twee nationale parlementsleden uit elke lidstaat. Maar het Europees Parlement laat die institutionele discussies niet echt aan het hart komen. Het enige wat telt op de Europese agenda, is de EMU, zo klinkt het in Straatsburg.Het Europees Parlement heeft nooit de rol kunnen spelen die men verwacht in een westerse democratie. Zelfs de rechtstreekse verkiezing vanaf 1979 en de opeenvolgende wijzigingen van de Europese verdragen hebben het blazoen van Straatsburg als oeverloze praatbarak niet kunnen oppoetsen. Regeringsleden van lidstaten die stelselmatig meer macht voor dat Europees Parlement opeisen, laten zich in een onbewaakt moment wel eens meewarig uit over die mastodont met meer dan 600 verkozenen. 'Het is er en het zal er wel blijven', heet het dan.