Advertentie
Advertentie

Het eurostemrecht: dat andere stemrecht voor niet-Belgen

De affaire Loubna Benaïssa heeft de discussie over het stemrecht voor migranten weer doen oplaaien, of liever het stemrecht voor migranten van buiten de Europese Unie. Want burgers van binnen de Europese Unie, krijgen vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 sowieso actief en passief stemrecht in alle EU-lidstaten. Zo wil het een Europese richtlijn, die ons land eind 1995 al had moeten omzetten in Belgisch recht. Dat dit nog niet gebeurd is, heeft alles te maken met het feit dat ook dit stemrecht voor hevige politieke controverses zorgt. Artikel 8 van de Belgische grondwet koppelt het stemrecht - of liever de stemplicht - aan het bezit van de Belgische nationaliteit. Die koppeling wordt momenteel weliswaar steeds meer in vraag gesteld. Maar tot dusver werd in het parlement nooit een tweederde meerderheid gevonden om ze losser of ongedaan te maken. Al kan hier in de nabije toekomst wel verandering in komen als de CVP, na de interne bevraging die zij momenteel organiseert, in mei zou beslissen om het geweer van schouder te veranderen. Om stemrecht(plicht) te verwerven, rest er migranten tot nader order slechts een weg: de Belgische nationaliteit verwerven. De procedure hiertoe werd begin de jaren negentig gevoelig versoepeld: enkel migranten van de eerste generatie moeten nog door een hele administratieve molen, voor migranten van de tweede generatie volstaat een verklaring, migranten van de derde generatie verwerven zelfs automatisch de Belgische nationaliteit.