Het feestelijke Afrikaanse portret

Als we spreken over Afrikaanse fotografie, denken we in eerste instantie aan foto's over Afrika. Dat er ook zoiets bestaat als een inheemse fotografie komt niet in ons op, laat staan dat we aan dergelijke autochtone fotografiepraktijk ook maar enige waarde zouden toekennen. Een rondreizende tentoonstelling, georganiseerd door het Franse tijdschrift Revue Noire en nu te bezichtigen in het Museum voor Midden-Afrika, maakt op een verbluffende manier duidelijk hoezeer we ons wel vergissen. Steven HUMBLET