Het Franse ontslagrecht vereist een reëel en serieus motief om tot ont

slag over te gaan.Elk ontslag moet worden voorafgegaan door een gesprek met de werknemer, waarbij het voornemen tot ontslag wordt toegelicht.Vervolgens moet een opzeggingstermijn toegekend worden.Opmerkelijk is de verplichting een omscholingsregeling aan te bieden.