Advertentie
Advertentie

Het geheim van de Russische pannenkoek

Meer dan vijfhonderd lezers hebben uren, zoniet dagen besteed aan het invullen van de eindejaarsquiz (Zaterdag-Tijd 28 december 1996). Slechts één slaagde erin alle antwoorden correct te leveren. De grootste struikelsteen bleek in vraag 15 te liggen, waar oplossing 'i' correct was - terwijl de meeste lezers op 'd' bleken te gokken. Met de 'i' erbij kon het woordje 'blini' gevormd worden - en dat is de term waarmee een culinaire lekkernij wordt aangeduid: een Russische pannenkoek.