Het geheugen van Seuphor

De stad Antwerpen heeft het persoonlijk archief van de in 1999 overleden publicist en kunstenaar Michel Seuphor gekocht. Het archief bevat duizenden documenten die, als documentatie over de artistieke avant-garde in Europa in het begin van de 20ste eeuw, van onschatbare waarde zijn. Want Seuphor kende zowat iedereen die toen enige naam en faam had. Het archief is meteen goed voor drie tentoonstellingen tegelijk, in het Hessenhuis, het Middelheimmuseum en de Stadsbibliotheek in Antwerpen. Bert POPELIER