Het geld rolt het vlotst binnen bij de telefoonmaatschappijen

De top-20 volgens cashflowmarge (de verhouding cashflow/omzet) wordt door één sector gemonopoliseerd: telecommunicatie. Elf van de twintig best scorende bedrijven zijn telefoonmaatschappijen. Toch slaagt geen enkel telecombedrijf erin om de eerste twee plaatsen te bezetten. De eerste plaats is weggelegd voor het Britse farmacie- en biotechnologiebedrijf Zeneca, dat met een duizelingwekkende cashflowmarge van 48,56 procent kan uitpakken.ANDERS GEZEGD, voor elke 100 pond die het Britse farmacie- en biotechnologiebedrijf binnenkrijgt, houdt het er 48,56 over, wanneer de boekhoudkundige uitgaven waarvoor in realiteit geen geld werd uitgegeven (zoals afschrijvingen en provisies) niet als kosten worden meegerekend. Afschrijvingen slorpen in die zin geen geld op, omdat de reële uitgave op het ogenblik van de investering werden gedaan; en het aanleggen van provisies komt erop neer dat spaarcentjes worden opgepot. Zolang die spaarpotten niet worden aangesproken, blijft het geld in de thesaurie van het bedrijf zitten en is er derhalve geen sprake van een echte uitgave. De cashflow wordt in het algemeen als een beter criterium beschouwd wanneer prestaties van internationale bedrijven met elkaar worden vergeleken, omdat een aantal factoren (zoals de belastingtarief) van land tot land nogal kunnen verschillen.