Advertentie
Advertentie

Het geld van de vakbond

De vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkerigen (HVW) willen volgend jaar 200 miljoen meer ontvangen als vergoeding voor de uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen. In totaal vragen de uitbetalingsinstellingen nu een vergoeding van 4,1 miljard op jaarbasis. Aangezien er 700.000 uitkeringsgerechtigden zijn, komt dit neer op een kleine 6.000 fr. per uitkeringsgerechtigde per jaar, of om en bij de 500 fr. per maand. Ter vergelijking: de vorige rooms- blauwe koalitie blokkeerde de vergoeding op 3,3 miljard. De koalitiewissel legt de bonden zo te zien geen windeieren. Te meer omdat de werkloosheid onder de vorige koalitie nog beduidend hoger lag. Nu leidt een daling van de werkloosheid weliswaar niet automatisch tot een evenredige verlaging van de genoemde administratiekosten, maar zelfs een onevenredige daling is nog geen stijging, zoals de bonden die eisen. Volgens de bonden was de vergoeding die zij in de periode-Verhofstadt ontvingen onvoldoende om de kosten voor de uitbetaling van de uitkeringen te dekken en is wat zij hier sindsdien van Martens VIII bovenop verkregen, niet meer dan een inhaalmaneuver. Het kan best zijn dat de administratiekosten van de bonden voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen inderdaad erg laag zijn, maar of dit nu al dan niet zo is valt gewoon niet te verifiëren. We moeten de bonden op hun woord geloven, want een audit komt er bij hen niet in. Die zien zij als een inmenging in interne vakbondsaangelegenheden.